گلاره چراغی

تحصیلات : کارشناسی کامپیوتر

پست سازمانی : کارشناس پژوهش

حوزه سازمانی : پژوهش

 

سیاوش چشمه سفیدی

تحصیلات : کارشناسی

 پست سازمانی :  کارگزین

حوزه سازمانی : اداری مالی

 

امیر چغازردی

تحصیلات : کاردانی

پست سازمانی : انتضامات

حوزه سازمانی : اداری و مالی

 

 

کلثوم چهری

تحصیلات : کارشناسی ارشد علوم تربیتی

 پست سازمانی : مدیر امور ایثارگران

حوزه سازمانی : ریاست

 

 

حجت اله چمنی

تحصیلات : دیپلم

 پست سازمانی :نگهبان

حوزه سازمانی : حراست

 

 

محمد جواد چقازردی

تحصیلات : کارشناسی 

 پست سازمانی : متصدی انتظامات

حوزه سازمانی : اداری و مالی

 

 

بیژن چاله چاله  

تحصیلات : دیپلم

 پست سازمانی : نگهبان

حوزه سازمانی : اداری ومالی