مریم عبدلی

تحصیلات : کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

 پست سازمانی :  کارشناس آموزش

حوزه سازمانی : آموزش

 

امراله عظیمی

تحصیلات : کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

پست سازمانی : رییس کنابخانه

حوزه سازمانی : پژوهش

 

علی عالمی

تحصیلات :  کاردانی مددکاری اجتماعی

پست سازمانی : مسئول تدارکات 

حوزه سازمانی : اداری ومالی

 

محسن علیدادی

تحصیلات :  کارشناسی حسابداری

پست سازمانی : مسئول انبار 

حوزه سازمانی : اداری ومالی

 

وحیدعباسی

تحصیلات :  کارشناسی حسابداری

پست سازمانی : نگهبان

حوزه سازمانی : حراست

 

 

شهاب عسکری فر

تحصیلات :  سیکل

پست سازمانی : آشپز

حوزه سازمانی : دانشجویی و فرهنگی

 

 

خیرعلی عینی

تحصیلات :  سیکل

پست سازمانی : خدمتگزار

حوزه سازمانی : اداری و مالی

 

  زین الدین عباسی نژاد

 تحصیلات :  کارشناسی

پست سازمانی : کارشناس امور اداری

حوزه سازمانی : اداری و مالی

هوشنگ عندلیب مله

تحصیلات :  کارشناسی ارشدحقوق

پست سازمانی : کارشناس امور حقوقی

 حوزه سازمانی : ریاست

زینب عزیزی بالوند

تحصیلات :  کارشناسی ارشد

پست سازمانی : کارشناس آموزش

 حوزه سازمانی : آموزش